logo

PRIVACYVERKLARING

 

Samenwerkende Bibliotheken Korendijk (SBK), gevestigd aan Dorpzigt 27,

3284 CA te Zuid-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.sbkorendijk.nl/

Dorpzigt 27

3284 CA  Zuid-Beijerland

0186-661229

 

Besturen van de bibliotheken Zuid- en Nieuw-Beijerland is de Functionaris Gegevensbescherming van Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) Zij is te bereiken via zuid-beijerland@sbkorendijk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zuid-beijerland@sbkorendijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar vanaf het laatste moment dat u uw ledenpas heeft gebruikt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De cookies worden alleen gebruikt voor de website van Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) en vervallen zodra de browser gesloten wordt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK).

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar zuid-beijerland@sbkorendijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Samenwerkende Bibliotheek Korendijk (SBK) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zuid-beijerland@sbkorendijk.nl

 

 Update 12 oktober 2023

 1. Wat heb ik,
  pasnummer: ,
  geleend en wanneer moet het
  ?

Bibliotheek Nieuw-Beijerland

Achterstraat 24
3264 AB Nieuw-Beijerland

IBAN: NL78INGB0007320564

0186-691192 (tijdens openingstijden)
bibliotheeknbl@suntel.nl

 • Dinsdag
  15:30 - 17:00
 • Woensdag
  10:30 - 12:00
 • Woensdag
  18:30 - 20:00
 • Vrijdag
  18:30 - 20:00

Bibliotheek Zuid-Beijerland

Dorpzigt 27, lift is aanwezig
3284 CA Zuid-Beijerland

IBAN: NL58RABO0160215366

0186-661229
zuid-beijerland@sbkorendijk.nl

 • Dinsdag
  10:00 - 11:00
 • Dinsdag
  14:30 - 16:00
 • Donderdag
  19:00 - 20:00
 • Vrijdag
  19:00 - 20:30